Hoe gevaarlijk is asbest?

Het asbestattest bij verkoop van een appartementsgebouw

Asbestattest nodig?

Vraag vandaag nog jouw offerte aan en krijg ze binnen de 24u in jouw mailbox.​

Asbest, een mineraal dat ooit werd geprezen om zijn brandwerende en isolerende eigenschappen, heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een stille moordenaar. De verbinding tussen blootstelling aan asbest en ernstige gezondheidsproblemen is al decennia bekend, maar hoe gevaarlijk is asbest nu echt? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de gevaren van asbest, de ziekten die het kan veroorzaken en hoe we onszelf kunnen beschermen tegen deze onzichtbare bedreiging.

De Achtergrond van Asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal dat bestaat uit kleine asbestvezels. Het werd vroeger veel gebruikt in de bouw- en isolatie-industrie vanwege zijn hittebestendigheid en brandwerende eigenschappen. Het was te vinden in een breed scala aan producten, van gebouwisolatie tot auto-onderdelen en zelfs huishoudelijke artikelen zoals strijkplanken. Momenteel zijn er meer dan 3000 toepassingen bekend waarin asbest verwerkt zit.

Ziekten door asbest

Al snel begon echter het verband tussen asbest en ernstige gezondheidsproblemen duidelijk te worden. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot een aantal dodelijke ziekten, waaronder:

Asbestose

Asbestose of stoflong is een aandoening waarbij littekenweefsel zich vormt in de longen als gevolg van langdurige inademing van asbestvezels. Dit littekenweefsel kan leiden tot ademhalingsproblemen, zoals kortademigheid, hoesten en verminderde longfunctie.

Longkanker

Blootstelling aan asbest is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van longkanker. De carcinogene eigenschappen van asbestvezels kunnen leiden tot de vorming van kwaadaardige tumoren in de longen.

Mesothelioom

Mesothelioom of longvlieskanker is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in het vlies van interne organen, meestal de longen of de buikholte. Het is bijna uitsluitend gerelateerd aan blootstelling aan asbest.

Het Gevaar van Niet-Gebonden Asbest

Een van de grote problemen met asbest is dat het gevaarlijk kan zijn als het niet correct wordt beheerd. Asbestvezels kunnen gemakkelijk losraken uit materialen die asbest bevatten, waardoor ze in de lucht terechtkomen en kunnen worden ingeademd. Dit is vooral een probleem in oudere gebouwen waar asbesthoudende materialen in slechte staat verkeren. Het hoogste risico bevindt zich bij niet-hechtgebonden toepassingen zoals gipsisolatie. De asbestvezels zitten niet hecht in een bindmiddel en komen dus makkelijk los.

Veiligheid en Preventie

De gevolgen van asbestblootstelling zijn verwoestend, maar gelukkig kunnen ze worden voorkomen. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om uzelf en anderen te beschermen:

1. Identificeer Potentiële Bronnen van Asbest

Als u in een oudere woning of werkruimte werkt of woont, overweeg dan om een inspectie uit te voeren om mogelijke bronnen van asbest op te sporen. Dit kan onder meer leidingisolatie, vloerbedekking of dakmaterialen omvatten. De aanwezigheid van asbest is zelden visueel met zekerheid vast te stellen, daarom is een staalname en labo-analyse nodig.

2. Laat Asbestverwijdering Over aan Professionals

Als asbest wordt aangetroffen, probeer het dan nooit zelf te verwijderen. Dit kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan vezels. Schakel in plaats daarvan gecertificeerde asbestverwijderaars in om het materiaal veilig te verwijderen en af te voeren volgens de geldende voorschriften.

3. Draag Beschermende Uitrusting

Als u in een omgeving werkt waar u mogelijk wordt blootgesteld aan asbest, zorg dan dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, waaronder ademhalingsmaskers en beschermende kleding.

4. Laat Professionele Inspecties Uitvoeren

Voor vastgoedtransacties of renovatieprojecten is het verstandig om professionele asbestinspecties uit te laten voeren om de aanwezigheid van asbest in het gebouw vast te stellen. Dit kan helpen om potentiële blootstellingsrisico’s te identificeren. Bij de verkoop of schenking van een toegankelijke constructie met een bouwjaar voor 2001 is een asbestattest ook verplicht.

Conclusie

Asbest blijft een gevaarlijke stof met verwoestende gevolgen voor de gezondheid. Het is van cruciaal belang om de risico’s te begrijpen, mogelijke bronnen van blootstelling te identificeren en passende voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf en anderen te beschermen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevaren van asbest te erkennen en te zorgen voor een veilige en gezonde leef- en werkomgeving voor iedereen.