Asbestattest

Hét asbestattest: Wat is het, wanneer is het verplicht en hoe vraag je dit certificaat aan? Ontdek alle informatie, prijzen en mogelijke premies op onze website.

Het asbest attest

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het tastbare resultaat (een attest) van een gedetailleerde asbestinventarisatie van een gebouw.

Dit attest bevat cruciale informatie over de aanwezigheid en staat van asbesthoudende materialen in het gebouw. Bovendien geeft het advies over hoe deze materialen veilig kunnen worden beheerd of verwijderd, rekening houdend met de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

asbestattest
Verplichting

Wanneer is een Asbestattest verplicht?

Voorbeeld asbestattest

1. Bij overdracht of verkoop

Een asbestattest is wettelijk verplicht bij de overdracht of verkoop van een toegankelijke constructie die vóór 2001 werd gebouwd. Dit betekent dat als je je eigendom verkoopt en het gebouw vóór dit jaartal is gebouwd, je verplicht bent om een asbestattest te laten opstellen. Deze moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst, meestal bij het compromis. 

2. Voor gemene delen

Vanaf 1/05/2023 wordt het asbestattest ook verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Indien je dus jouw appartement verkoopt of schenkt zal je  2 asbestattesten nodig hebben. Een attest van het appartement en een attest van de gemene delen. 

3. Toekomstige verplichtingen

Vanaf 2032 zal elke toegankelijke constructie die vóór 2001 is gebouwd en waarvan je eigenaar bent, een asbestattest moeten hebben, zelfs als er geen plannen zijn om het pand over te dragen. Deze maatregel heeft als doel om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken.

Hoe kan je een asbestattest aanvragen

Een asbestattest in 3 stappen

Stap 1
Stel een gecertificeerde asbestdeskundige aan

Om een asbestattest te verkrijgen, moet je een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen.
Het team van Asbest Checker bestaat uiteraard uit gecertificeerde asbestdeskundigen. Onze focus ligt op snel en efficiënt asbestattesten op te maken aan correcte prijzen. Je kan ons terugvinden op de lijst van gecertificeerd asbestdeskundigen van de OVAM.

Stap 2
Asbest
Inventarisatie

De ADI inspecteert het pand, voerte de staalnalmes uit en maakt een inventaris van de aanwezige asbestverdachte materialen.
Onze asbestdeskundige komt bij u langs voor een volledige niet-destructieve inspectie van het pand en de bijgebouwen en neemt ook de nodige foto's voor het verslag. De nodige staalnames worden met u besproken en veilig uitgevoerd.

Stap 3
Ontvangst van het asbestattest

Op basis van de inspectie en de labo-resultaten maakt de asbestdeskundige het officiële asbestattest op.
Na volledige invoer van de gegevens bezorgt de asbestdeskundige je het asbestattest van de OVAM. De standaard geldigheidstermijn is 10 jaar of tot er een recenter attest wordt opgesteld. Indien er een asbestmateriaal met een hoog risico wordt vastgesteld, wordt een kortere geldigheidstermijn van 5 jaar worden toegekend.
kostprijs

Wat kost een asbestattest?

De kosten voor een asbestinventarisatie variëren en worden bepaald door de asbestdeskundige.

Factoren die de prijs beïnvloeden, zijn onder andere de omvang van de te inspecteren gebouwen, de ouderdom en renovatiegraad, en het aantal monsternames en labo-analyses. De OVAM rekent een retributie van 50 euro aan voor de afgifte van het asbestattest en de certificatieinstelling rekent een bijdrage van 25 euro per asbestattest.

Asbestattest

Vraag vandaag jouw asbestattest aan

Vraag vandaag jouw offerte aan en ontvang ze binnen de 24 uur in je mailbox.