Asbest verwijderen

Asbestverwijdering is een belangrijke en soms noodzakelijke stap om de gezondheid te beschermen en te voldoen aan de steeds strengere regelgeving. Ontdek alles wat je moet weten over asbestverwijdering, inclusief prijzen, procedures en premiemogelijkheden.

Het belang van asbest verwijderen

Waarom asbest verwijderen?

1. Gezondheidsrisico's

Asbestvezels vormen een ernstig gezondheidsrisico. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige aandoeningen, zoals longkanker, borstvliesontsteking (Asbestpleuritis) , longvlieskanker (Mesothelioom) en stoflong (asbestose). Deze ziekten manifesteren zich vaak pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling.

Asbestvezels kunnen gemakkelijk vrijkomen als het materiaal beschadigd is of in slechte staat verkeert.

2. Wettelijke overwegingen

In Vlaanderen is er een sterke focus op het verwijderen van asbest in gebouwen en woningen. De Vlaamse overheid streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Als gevolg hiervan is sinds 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die ouder zijn dan bouwjaar 2001. Dit benadrukt het belang van asbestverwijdering voor zowel gezondheid als wettelijke naleving.

asbestanalyse

Kosten van asbest verwijderen

Prijsindicaties

De kosten voor het verwijderen van asbest variëren sterk afhankelijk van verschillende factoren. Voor het verwijderen van asbesthoudende gipsisolatie rond je leidingen betaal je al snel tussen de €3000 en €5000. Daarbovenop komen kosten van ongeveer €1000 voor het verwerken van asbesthoudende materialen.

De exacte prijs hangt sterk af van de locatie van het asbest en het type materiaal.

Asbest verwijderen Premie

Om de kosten van asbestverwijdering te verlichten, biedt de Vlaamse regering een asbestverwijderpremie aan, die vanaf 1 januari 2021 beschikbaar is. Deze premie wordt berekend per vierkante meter. En wordt uitgegeven op voorwaarde dat je ook dak- of gevelisolatie laat uitvoeren.

De werken moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer om in aanmerking te komen voor de premie.

Je kan de premie aanvragen via https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie.

Subsidies voor bedrijven en instellingen

Voor bedrijven, scholen en zorginstellingen zijn er ondersteuningsmogelijkheden vanuit OVAM. Deze steunmaatregelen zijn gericht op duurzaam afval- en materiaalbeheer en kunnen helpen bij asbestverwijdering en -afbouwprojecten.

Wie mag asbest verwijderen?

Zelf asbest verwijderen: Risico's en regels

Het zelf verwijderen van asbest is niet zonder risico’s en moet alleen worden overwogen als het gaat om hechtgebonden asbest in goede staat. Voorzorgsmaatregelen zijn cruciaal om gezondheidsrisico’s te minimaliseren, waaronder het vermijden van het bewerken van asbesthoudend materiaal, beschermende kleding dragen en het veilig afvoeren van asbestafval.

Asbest laten verwijderen door professionals

Professionele asbestverwijderaars zijn getraind en gecertificeerd om asbest op een veilige manier te verwijderen. Ze volgen strikte procedures, waaronder inspectie, demontage, verpakking en certificering van asbestvrijheid. Het inschakelen van professionals vermindert het gezondheidsrisico en zorgt voor wettelijke naleving.

Asbestattest

Vraag vandaag jouw asbestattest aan

Vraag vandaag jouw offerte aan en ontvang ze binnen de 24 uur in je mailbox.