Geldigheidsduur van het asbestattest

Het asbestattest bij verkoop van een appartementsgebouw

Asbestattest nodig?

Vraag vandaag nog jouw offerte aan en krijg ze binnen de 24u in jouw mailbox.​

Eén van de belangrijke aspecten van het asbestattest is de geldigheidsduur ervan, die standaard 10 jaar bedraagt. Echter, wanneer er toepassingen met een hoog risico worden aangetroffen, kan deze geldigheidsduur worden verkort tot 5 jaar. In dit artikel duiken we dieper in op de geldigheidsduur van het asbestattest en de factoren die van invloed zijn op deze termijnen.

Standaard Geldigheidsduur van 10 Jaar

De standaard geldigheidsduur van 10 jaar voor het asbestattest is bedoeld om de praktische uitvoering te vergemakkelijken en tegelijkertijd de koper te voorzien van recente informatie over de toestand van het gebouw met betrekking tot asbest. Deze termijn biedt verkopers en kopers voldoende tijd om het attest te gebruiken bij transacties zonder dat het voortdurend vernieuwd hoeft te worden. Het is belangrijk op te merken dat gedurende deze 10 jaar het attest wel moet worden bijgewerkt, als er wijzigingen in het gebouw optreden, zoals onderhoud of renovaties die de asbesttoestand kunnen beïnvloeden.

Verkorting tot 5 Jaar bij Hoog Risico

Een belangrijke uitzondering op de standaard geldigheidsduur doet zich voor wanneer er toepassingen met een hoog risico worden aangetroffen tijdens de inspectie. Dit kan onder andere gaan om niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of asbesthoudende materialen die in zeer slechte staat verkeren. In dergelijke gevallen kan de geldigheidsduur van het asbestattest worden verkort tot 5 jaar.

Waarom de Verkorting?

De verkorting van de geldigheidsduur tot 5 jaar in geval van hoog risico is een proactieve maatregel om de veiligheid van kopers te waarborgen. Het erkent dat situaties waarin hoogrisicotoepassingen aanwezig zijn, aanzienlijk snellere actie en follow-up vereisen. Het biedt kopers een actueler overzicht van de asbesttoestand van het gebouw, aangezien er meer potentiële risico’s zijn verbonden aan deze specifieke toepassingen.

Impact op Verkopers

Voor verkopers kan de verkorting van de geldigheidsduur betekenen dat zij vaker een vernieuwd asbestattest moeten verkrijgen als zij hun eigendom willen verkopen. Dit kan extra kosten en inspanningen met zich meebrengen, maar het is een noodzakelijke maatregel om de veiligheid van kopers te waarborgen.

Het Belang van Regelmatige Controles

De geldigheidsduur van het asbestattest benadrukt het belang van regelmatige controles en inspecties van gebouwen. Zowel verkopers als kopers moeten zich bewust zijn van de geldigheid van het attest en ervoor zorgen dat het up-to-date is voordat ze een transactie aangaan. Daarnaast is het ook aan te raden om bij eventuele wijzigingen aan het gebouw, zoals onderhoud of renovaties, opnieuw een asbestdeskundige te raadplegen om de toestand van asbesthoudende materialen te evalueren en de geldigheid van het attest te handhaven.

Conclusie

Het asbestattest is een essentieel instrument om de gezondheid en veiligheid van mensen te waarborgen in gebouwen waarin asbesthoudende materialen aanwezig kunnen zijn. De geldigheidsduur van 10 jaar is standaard en biedt een redelijke termijn voor transacties. Echter, in situaties met hoogrisico-asbesttoepassingen wordt de geldigheidsduur verkort tot 5 jaar om de veiligheid van kopers te waarborgen. Het is van het grootste belang dat zowel verkopers als kopers zich bewust zijn van deze termijnen en regelmatig controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat het asbestattest up-to-date is en voldoet aan de geldende voorschriften. Door deze maatregelen te volgen, kunnen we bijdragen aan een asbestveilige omgeving voor iedereen.