De asbestinventaris: Alle informatie vindt u hier!

Het asbestattest bij verkoop van een appartementsgebouw

Asbestattest nodig?

Vraag vandaag nog jouw offerte aan en krijg ze binnen de 24u in jouw mailbox.

De asbestinventaris is een lijst met asbesthoudende materialen die in en rond een gebouw aanwezig zijn. Een asbestdeskundige inventarisatie (ADI) inspecteert de materialen en bouwonderdelen die mogelijks asbest kunnen bevatten. Nadien stelt de asbest deskundige op basis van dit onderzoek een asbestinventaris op. Deze inventaris geeft voor elk asbesthoudend materiaal of bouwonderdeel advies over het veilig beheren of verwijderen van de asbest. Tenslotte kan de deskundige op basis van de deze inventaris, een officieel asbestattest opmaken.

Type van de asbestinventaris

Destructieve asbestinventarisatie

Een destructieve asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen die in een gebouw aanwezig zijn. En wordt opgemaakt voor er onderhouds- of renovatiewerken plaatsvinden in een pand. Alsook voor men een gebouw wil slopen. Volgende materialen worden er in beschreven:

  • Rechtstreeks waarneembare materialen;
  • Ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.
Met als resultaat dat een asbestverwijderaar alle asbesthoudende materialen op een veilige manier selectief kan wegnemen. Bovendien kan men deze gevaarlijke materialen op een veilige en ecologische manier recycleren.

Niet-destructieve asbestinventarisatie

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft daarentegen enkel de rechtstreeks waarneembare asbest bronnen. Dit wil zeggen dat er geen ingesloten materialen onderzocht worden om asbest op te sporen. Vandaar dat enkel het risico bij het dagelijkse gebruik van een gebouw zo wordt gemeten. Omdat alleen een labo analyse met 100% zekerheid kan vaststellen of een materiaal al dan niet asbesthoudend is, wordt er ook bij een niet-destructief onderzoek soms een stukje van het materiaal verwijderd om een staal-analyse uit te voeren.

asbestattest

Wanneer is een asbestinventarisatie nodig?

De asbestinventaris voor verkoop

Ben je eigenaar (particulier of professioneel) van een gebouw met een bouwjaar vóór 2001 in Vlaanderen. Dan ben je sinds 23 november 2022 verplicht een asbestattest voor te leggen bij de verkoop of schenking. Om een asbestattest te verkijgen, is een asbestinventarisatie nodig. U moet hiervoor beroep doen op een gecertificeerd asbestdeskundige om de asbestinventaris op te maken en om het asbestattest aan te vragen. Vraag hier jouw offerte aan voor uw asbestattest voor verkoop.

De asbestinventaris voor werkgevers

Sinds 1995 verplicht de federale arbeidswetgeving in het kader van de Codex Welzijn op het Werk dat elke werkgever een asbestinventaris moet laten opstellen voor de gebouwen waarin hij werknemers in dienst heeft. Het bouwjaar van het pand is hierbij niet van belang. Deze verplichting geldt ook voor scholen, kinderdagverblijven en gemeentelijke gebouwen. Asbestinventaris voor uw kantoor? Vraag hier uw offerte aan.

De asbestinventaris bij sloop- of afbraakwerken

Bent u van plan om (geheel of gedeeltelijk) infrastructuurwerken (> 250 m³), residentiële gebouwen (> 5.000 m³) of utiliteitsgebouwen (> 1.000 m³) te slopen? Bij uw aanvraag omgevingsvergunning moet u een sloopvervolgingsplan toevoegen. Hierbij is een destructieve asbestinventaris van toepassing.

Asbestattest

Vraag vandaag jouw asbestattest aan

Vraag vandaag jouw offerte aan en ontvang ze binnen de 24 uur in je mailbox.