Asbestattest bij schenking

Het asbestattest bij verkoop van een appartementsgebouw

Asbestattest nodig?

Vraag vandaag nog jouw offerte aan en krijg ze binnen de 24u in jouw mailbox.​

Het Asbestattest bij Schenking: Wat Moet U Weten?

Asbest is een serieuze zorg in vastgoedtransacties, en het vereiste van een asbestattest heeft veel aandacht gekregen bij de verkoop van onroerend goed. Maar wat gebeurt er wanneer vastgoed wordt overgedragen via schenking? Moet u nog steeds een asbestattest overwegen? Dit artikel zal u begeleiden bij de essentiële informatie over het asbestattest bij schenkingen.

Wat Is Een Asbestattest?

Een asbestattest is een onderzoek om vast te stellen of een gebouw of constructie asbest bevat. Asbest is een gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt wanneer de vezels worden ingeademd. Daarom hebben veel landen, waaronder België, regels en voorschriften opgesteld om de verspreiding van asbest te beperken. Het asbestattest is een instrument om te voldoen aan deze voorschriften en om kopers en eigenaren te informeren over de aanwezigheid van asbest in een gebouw.

Asbestattest bij Schenking: Overdracht onder Levenden

Het is belangrijk om te begrijpen dat het verplichte karakter van een asbestattest niet alleen afhankelijk is van de aard van de transactie (verkoop of schenking), maar ook van het type transactie. Bij wet is een asbestattest verplicht bij een “overdracht onder levenden.” Dit omvat:

 • Het overdragen van een eigendomsrecht, zoals bij verkoop of schenking.
 • Het vestigen of overdragen van andere rechten, zoals:
  • Een recht van vruchtgebruik.
  • Een erfpacht.
  • Een opstalrecht.
  • Een zakelijk recht van gebruik.

Deze regels zorgen ervoor dat ongeacht hoe de eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen, of het nu een financiële transactie betreft of niet, een asbestattest verplicht is om de aanwezigheid van asbest in kaart te brengen en de gezondheid van toekomstige bewoners te beschermen.

Uitzondering: Overdracht Bij Erfenis

Een belangrijke uitzondering moet worden benadrukt: een erfenis valt niet onder de term “overdracht onder levenden” in deze context. Wanneer onroerend goed wordt overgedragen als onderdeel van een erfenis, is een asbestattest doorgaans niet verplicht. Dit is belangrijk om te onthouden bij het beoordelen van de verplichtingen met betrekking tot asbestattesten in verschillende overdrachtssituaties.

Hoe Kunt U Een Asbestattest Verkrijgen bij Schenking?

Om een asbestattest te verkrijgen bij schenking, moet u een erkende asbestdeskundige inschakelen. Deze professional zal het pand grondig inspecteren, stalen nemen en deze analyseren in een geaccrediteerd laboratorium. Het resultaat is een asbestattest dat aangeeft of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en of ze een risico vormen voor de gezondheid.

Voordelen van een Asbestattest bij Schenking

 • Bescherming: Het uitvoeren van een asbestattest biedt bescherming aan zowel de schenker als de ontvanger. Het minimaliseert de juridische risico’s en waarborgt de gezondheid van toekomstige bewoners.
 • Transparantie: Een asbestattest zorgt voor transparantie en openheid over de staat van het pand. Dit kan de onderlinge relaties tussen de schenker en ontvanger verbeteren.
 • Verkoopklaar: Als de ontvanger ooit besluit het pand te verkopen, is het al voorzien van een asbestattest, wat het verkoopproces kan vergemakkelijken.

Conclusie

Bij de schenking van onroerend goed moet men dezelfde voorzichtigheid in acht nemen als bij de verkoop. Als het pand voldoet aan de criteria van een “overdracht onder levenden,” is een asbestattest verplicht. Het is een essentiële stap om de gezondheid en veiligheid te waarborgen en juridische problemen te voorkomen. Het is in het belang van alle betrokken partijen om de naleving van de wetgeving inzake asbest na te leven.