Asbestattest garage

Asbestattesten bij Garages en Parkeerplaatsen: Wat Moet U Weten?

asbestattest voor kleinere gebouwen

Asbestattest voor garages, parkeerplaatsen en kleinere gebouwen

De aanwezigheid van asbest in gebouwen is een ernstige kwestie, en daarom zijn asbestattesten bij de verkoop van vastgoed verplicht. Maar geldt deze verplichting ook voor garages en parkeerplaatsen? Laten we dit verduidelijken.

1. Asbestattesten en 'Toegankelijke Constructies met Risicobouwjaar' (TCR)

Een asbestattest is wettelijk verplicht bij de overdracht van elke “toegankelijke constructie met risicobouwjaar,” afgekort als ‘TCR met een oppervlakte groter dan 20 m².’ Maar wat houdt dat precies in? Onder risicobouwjaar wordt verstaan: bouwjaar 2000 of ouder. Gebouwen vanaf 2001 zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Een constructie wordt als ‘toegankelijk’ beschouwd als deze aan twee criteria voldoet:

  • het heeft een dak gedragen door constructie-elementen
  • Gemiddelde persoon kan erin staan of lopen, met een minimale hoogte van 175 cm.

2. Garages als 'Toegankelijke Constructies'

Een garage wordt beschouwd als een constructie volgens de leidraadfiche ‘TCR’ van de OVAM. Dus, bij de verkoop van een garage groter dan 20 m² is een asbestattest verplicht. Is de garage zelf kleiner dan 20 m² maar maakt deze wel deel uit van een grotere constructie dan is het asbestattest wel verplicht voor deze garage omdat men kijkt naar de oppervlakte van de totale constructie.

3. Kleine en Volledig Vrijstaande Garages

Hier is waar het verduidelijkt moet worden: Als de grondoppervlakte van de garage kleiner is dan 20 m² en deze volledig vrijstaand is, dan is geen asbestattest verplicht. Dit geldt voor garages die geen deel uitmaken van een grotere constructie, zoals een garageboxencomplex.

Daarom is voorzichtigheid geboden. Het is raadzaam om dit vooraf met de asbestdeskundige te bespreken.

4. Meerdere Boxen in Één Asbestattest

In tegenstelling tot wooneenheden kunnen eigenaren meerdere garageboxen in één asbestattest opnemen als ze aan één koper worden verkocht. Als er echter meerdere kopers zijn voor verschillende boxen, zijn meerdere asbestattesten vereist.

5. Autostaanplaatsen en Hun Uitzondering

Voor autostaanplaatsen geldt een uitzondering. Een autostaanplaats die bijvoorbeeld is afgebakend door twee verflijnen op een verharde ondergrond, wordt niet beschouwd als een TCR-constructie. Daarom is er geen asbestattest vereist voor de verkoop van dergelijke autostaanplaatsen.

Het is belangrijk op te merken dat dergelijke autostaanplaatsen wel onder het inspectiegebied vallen van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw, als dit van toepassing is.

Asbestattest

Vraag vandaag jouw asbestattest aan

Vraag vandaag jouw offerte aan en ontvang ze binnen de 24 uur in je mailbox.